Neurofeedbackről bővebben

Mi a Neurofeedback tréning?

Egy speciális, az agy hullámaival dolgozó módszer. Az agy hullámainak normál működéstől való eltéréseket tudjuk mérni és tréningezni, és a normális értékekre visszaállítani. Különböző kórképeknél, betegségeknél az agyhullám mintázataiban is eltéréseket tapasztalhatunk. Ezek az eltérések jelezhetnek pszichés és idegrendszeri problémákat.      A tréning során az agy plaszticitásából adódóan képes szerkezetileg, és funkcionálisan is a normál állapotába visszarendeződni és ezzel együtt a fizikai és pszichés tünetek is csökkennek, illetve megszűnnek.

A tréninget a bemérés és a tünetek alapján végezzük a megfelelő agyterületeken.


Milyen alapokon nyugszik a Neurofeedback tréning működése?

A közhiedelemben sokakban az él, hogy az agysejtek elhalnak és nem képesek "újra termelődni". Ez az állítás így nem igaz. Ahogy testünk bizonyos részei fejleszthetőek, mint például izmaink, az agy is ilyen terület. Tudományosan bebizonyított, hogy rendszeres tréning hatására az agy képes újra rendeződni és új agyi, idegrendszeri kapcsolódások tudnak létre jönni. Ez az agy plaszticitásából adódik.

Az agy irányítja mind a testi, fizikai egészséget, mind az érzelmi egyensúlyt és ez által a stabil szellemi állapotot is. Ha ezt a tényt vesszük alapul akkor, igaz a mondás, hogy "fejben dől el minden". Ezért agyi területeink edzése mindenképp hasznunkra válik. Tudományos vizsgálatok bebizonyították, hogy növeli az értelmi intelligenciát is. Sokan azért választják a Neurofeedback tréninget, hogy alap működésüket, testi, lelki és szellemi jól létüket és teljesítményüket erősítsék, növeljék, stabilizálják.

Mi Neurofeedback tréning menete?

Minden esetben (felnőtt és gyermek) van lehetőség előzetes konzultációra, tájékoztatásra. Ennek árát beszámítom a bemérés árába, ez alatt a második alkalmat értem, mely az alapbeméréssel folytatódik.

Gyermek tréningezése esetén:

Az első alkalommal, a kb. 1 órás beszélgetést a szülővel kezdjük négyszemközt, amikor anamnézis (kórelőzmény) felvétele történik. Erre azért van szükség a gyermek jelenléte nélkül, mert elhangozhatnak olyan információk, melyek lehet gyermeke tudatának és lelki világának megterhelő lenne a saját magával kapcsolatos információk elhangzása során. A gyermek sérülhet. Az első konzultációt online is lehet kérni.

Második lépésként megbeszélünk egy következő időpontot, amikor elvégezzük az alapmérést. 

Mindkét folyamat kb. 1-1 órát vesz igénybe.

(A tréning 4-5 éves kortól alkalmazható a gyermek állapotától függően.)

Felnőtt tréningezése esetén:

Első alkalommal történik az anamnézis (kórelőzmény) felvétele, jelenlegi állapot átbeszélése, valamint az alapfelmérés. Ez a folyamat kb. 2 órát vesz igénybe.

Ez esetben is lehetséges az előzetes konzultáció.

Mik az alapmérés és tréning lépései?

Az elbeszélgetés, a panaszok átbeszélése, anamnézis felvétele után az alapmérés történik.

Az alapmérést összesen 8 ponton, mindegyik agylebeny területén végzem a Nexus10 Biofeedback rendszerrel. (www.mindmedia.com)

A méréshez a koponya felszínére elektródákat/tappancsokat helyezek. Az alap mérésből kiderül, hogy milyen agyhullám mintázattal rendelkezik a kliens, milyen arányban és mennyiségben találhatók meg a különböző agyhullámok és hol vannak az eltérések. Delta, Theta, Alfa, SMR, Béta1, High Béta hullámokkal is rendelkezik többek között minden ember. Konkrétan ezeket a hullámokat vizsgáljuk a mérés és tréning során, mivel ezek a legmeghatározóbbak agyi működésünk szempontjából.

Minden vizsgált frekvencia tartomány minden pillanatban jelen van agyunk aktív működése során. Csupán az nem mindegy, hogy egy adott szituációban melyikből mennyit generál idegrendszerünk. Az optimális állapotban egy bizonyos arányban kell jelen lenniük egymáshoz mérten.

Az agyi hullámok egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk és a tréning során befolyásoljuk arra késztetve az agyi hullámok működését, hogy visszaálljanak önmagukhoz képest a normál tartományba.

Ezen agyhullámok harmonikus egymáshoz képest történő működése eredményezi a jól működő idegi tevékenységet.

A mérés során a Nexus 10 Biofeedback rendszerhez kapcsolódó szoftveren keresztül visszacsatolást kapok arról, hogy az agyhullámok mennyire térnek el az ideális állapottól. Ezekből az eredményekből következtethetünk bizonyos idegrendszeri elváltozásokra, agyi sérülésekre, betegségekre, stb.

Fontos! A terápia alatt a készülék az agy elektromos jelzéseit veszi. A szenzorban, melyet a fejre helyezek, nincs áram. Oda elektromosságot nem vezet vissza!

Kezelési terv felállítása

Második alkalomra felkészülve a kapott eredmények alapján megvizsgálom az agyi hullámok normál tartománytól való esetleges eltéréseit, és összeállítom a tréning ütemezési tervét a kapott információk alapján.

Nagyon fontos tény, hogy az agynak idő kell a változáshoz. A folyamatot egy edzés tervhez hasonlítanám, mint amikor elmegyünk az edzőterembe és megkapjuk az edzés tervet, hogy melyik testrészre kb. mennyi ideig kell dolgozni, hogy tartós eredményt érjünk el. A Neurofeedback esetében ugyancsak több alkalomra van szükség (lehet 20-30 alkalom is) mire tartós változást érünk el.

A tréning során folyamatos visszacsatolást adok a kliens aktuális állapotáról, melyben látható az addig elért változás. Ennek az eredménynek melyet az agyhullámok tükröznek vissza, természetesen a mindennapi működésben is meg kell mutatkoznia.

Ami csodálatos, hogy a befektetett munka eredménye hosszú távon tartós marad. Az agy plaszticitásából adódóan megtartja elért állapotát és ennek mentén az elért eredményt is.

Elkezdjük a célzott tréninget az egyes agyterületeken

Az anamnézis, valamint az alapmérés alapján összeállított kezelési terv szerint elkezdjük a tréninget.

A Neurofeedback tanuláselméleti és pszichológiai módszer is egyben. Pszichológiai módszert alkalmazva, egy technikai eszköz (EEG)segítségével kívánunk "megtanítani" valamit az agynak. A tréning célja, hogy hatékonyabb idegi működést idézzünk elő és ezzel az adott probléma megszűnjön. A módszer végső célja, hogy a tréningezett személy a megfelelő agyi működést előbb utóbb már saját maga tudja tudatosan előidézni, amikor erre neki szüksége van.

Bővebben a Neurofeedback Amplitudó tréningről

Az amplitúdó tréning során rákerülnek a fejre, adott pontokra a tappancsok/érzékelők, melyet egy speciális pasztával rögzítek a fejhez. Majd elindítom a kezelési programot, melynek folyamán a páciensnek egy külön képernyőre kell fókuszálnia (pl. egy filmet néz, vagy gyermekek esetében egy nyugodt mesét). Abban az esetben, ha a kliens megfelelően fókuszál a képernyőre, úgy a kép és hang hatások folyamatosak. Akkor, ha fókusza eltéved, az agyi hullámok nem kívánt tartományba lépnek és ez által a monitoron lévő hatások megváltoznak. Töredezetté válnak, a kép megáll, lelassul, megszűnik a hang, stb.

Én közben figyelem a kliens agyi EEG működését, egyben fizikai reakcióit és beállítom a saját képernyőmön a program segítségével azokat a határértékeket, amivel a kliens fókuszát és egyben agyműködését vissza tudom hozni az optimális állapotba. Mindig a határokat mozgatjuk, ezzel is késztetve arra a klienst, hogy meglépje saját agyi működésének határait, ez által tágabbra tolva korlátait.

Adott esetben, ha például a tréning során a belső feszültségért/szorongásért felelős agyhullámokat csökkentem. Úgy állítom be a szofvert, hogy a vetített mese csak akkor lesz látható jó minőségben, ha a tréningezett személy csökkenti a szorongásért/belső feszültségért felelős hullámait.

Ha megfelelően fókuszál a kliens, és az ideális agyhullámokkal működik akkor a film minősége, képe és hangja nem változik. Ha nem kívánt tartományba tévednek agyi hullámainak működése, elveszti a fókuszt vagy adott agyhullámok melyeket tréningezünk megnőnek, úgy a rendszer kép és hang visszajelzést ad. Lelassul, szétesik a kép, stb. Amint képes a kliens ismét visszafókuszálni a képernyőre és csökkenti a feszültségért felelős agyi hullámait, a film tovább megy normál minőségében.

Ezzel az egyszerű módszerrel megtanítható az agy, hogyan csökkentse azokat az agyhullámokat, melyek alacsony agyi működéssel járnak és hogyan növelje az aktív és tudatos működésért felelős hullámokat. A végső cél, hogy a tréningezett személy a megfelelő agyi működést egy idő után már saját maga tudja tudatosan előidézni és egy idő után már nem csak a videofilm megtekintése kapcsán, hanem más hétköznapi helyzetben is képes legyen erre.