Neuorfeedback tréninggel egy egészségesebb életért!

TANULÁSI ZAVAR

Tanulási zavar

Mi a tanulási zavar?

Tanulási zavarnak tekintjük azt, ha egy gyermek normális oktatási körülmények között nem tud megtanulni olvasni, írni, számolni, azaz intelligencia szint alapján elvárhatónál lényegesen alacsonyabb tanulási teljesítményt produkál. Ez gyakran neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre, sajátos kognitív tünetegyüttessel. A tanulási zavar a legkoraibb időszakban alakul ki és tünetei felnőtt korban is fellelhetők.

A tanulási zavar okai

A tanulási zavar általában több ok együttes hatására jön létre, hátterében állhat:

  • az egyes részképességek fejletlensége, Pl. a beszéddel kapcsolatos problémák, gyenge hallási-látási észlelés, fejletlen kézmozgás
  • genetikai vagy örökletes tényezők
  • terhesség alatti problémák
  • szülés körüli nehézségek (pl. elhúzódó szülés, oxigénhiány stb.)
  • csecsemőkori ismétlődő lázas állapotok
  • minimális agykárosodás (MCD, POS stb.)
  • az egyes perceptuális (észlelési) funkciók összerendezettségének hiánya
  • gyenge verbális, nyelvi készségek

Hogyan segíthet a Neurofeedback tréning?

Tanulási zavar esetén legtöbb esetben az agyi hullámok eltérései a homloklebenyben mutathatóak ki. Ehhez az agyi részhez tartozik a figyelem, koncentráció. A tréning során az agy frontális lebeny részén a homloktáji lebeny lelassult állapotát, a figyelem fenntarthatóságát, koncentráció megerősítését célozza és eredményezi a tréning. A tréning során az olvasott szöveg és beszéd megértéséért, írott szöveg sorrendiségét felismerő területek összehangolására törekszünk. Továbbá az agyféltekék dominanciájában megmutatkozó eltérésének helyreállítását célozzuk meg a tréning során.